Nyheter 2012

2012-01-24 Inbjudan till årsmöte färdigställs för utskick.
2012-01-31 Ny duk uppsatt inför installation av nytt projektorsystem.
Februari 2012 Museet har fått en ny färgskrivare som tar A3. Se fram emot Bumerang i större format.
2012-02-23 Veteranklubben har årsmöte i Kulturhuset.
2012-03-13 Snöröjningen är igång inför våren.
2012-03-27 Viss ommöblering i museet.
2012-04-24 Arcasraketen flyttas.
2012-05-15 Redaktionen för Bumerang i arbete. Sparmålet har fått ny skylt.
2012-05-22 Årets roll-out.
2012-06-04 Studiebesök av SPRF i Boden.
2012-06-05 Studiebesök bl.a.
2012-07-01 Flera studiebesök, bl.a. av Club Alfa Romeo.
2012-08-09 Studiebesök av Abetslöshetskassornas samorganisation
2012-08-22 Veteranklubbens resa till Gallejaur. Litet bildsvep.
2012-08-28 Studiebesök av Nordisk Försvarsbygg.
2012-09-04 Avdammning av museiföremål.
2012-09-22 Studiebesök från FO5 i Kalix
2012-10-30 Avgående och tillträdande platschef på RFN besöker museet.
2012-11-20 FMV:s nya GD besöker RFN och museet.
2012-12-11 Julnumret av Bumerang färdigställs för utskick.


Åter
Back