1. Priser
  2. Bokningsregler
  3. Styrelse

    Next Page

PRISER VID UTHYRNING AV VIDSELS KULTURHUS FR.O.M. 10/8 1992

KÖK och AULA (hela huset) 50 kr/timme (grundpris)

Mer än 8 timmar (räknas som helt dygn) 400 kr

Helt dygn räknas normalt från kl 12 till kl 12 (se hotellbeställningar!)

Om Ni hyr ex.vis mellan 18 på en fredag till 18 på lördag måste klockslagen anges i liggaren och vid bokning för att rätt debitering skall göras. Efter ett helt dygn räknas på nytt timpris enligt ovan.

UNGDOMSVERKSAMHET (t.ex. STUFFA) Kontakta kassören för prisuppgift

ENDAST KÖK OCH CAFETERIA

(Exempelvis studieverksamhet eller sammanträde) 50 kr/gång

SKOLAN halv dag (upp till 4 timmar) 100 kr

SKOLAN hel dag (mer än 4 timmar) 200 kr

ANVÄNDANDE AV LJUDANLÄGGNING 50 kr

LÅN AV BORD 10 kr/bord/dag

LÅN AV STOLAR 1 kr/stol/dag

Next Page

Åter till anslagstavlan