Previous PageNext Page

Bokningsregler

Var vänlig notera i liggaren när Ni hyr lokalen:

Tid (klockslag + datum), namn och adress, lokalitet och eventuellt nyttjande av ljudanläggning samt telefonnummer.

Allt detta för att dels rätt debitering skall kunna ske och dels för att bokningar skall fungera så störningsfritt som möjligt.

Det åligger hyresgästen att städa bort bord och stolar, samt att sopa och vaska golven. Ägna också några minuter åt att kontrollera framför huset, tänk på att små skolbarn vistas där på dagtid.

Porslin som utnyttjas skall diskas och ställas tillbaka (läs bruksanvisningarna för diskmaskin grundligt!).

Bokning av lokalen sker hos kassören Eina Lundberg, tel 30562.

O.B.S. Lägsta ålder för hyrande av lokalerna är 21 år enligt styrelsebeslut. Vid hyrande av lokalen för ungdomsverksamhet måste person 21 år eller äldre stå som ansvarig och medverka vid evenemanget.!!

Vid oklarheter vänd Er gärna till någon i Bygdeföreningens styrelse så bör vi kunna lämna besked.

 

Previous PageNext Page