RFN/Vidsel 40 år

Följande är saxat ur Svensk Flyghistorisk Tidskrift 2/99:
Robotförsöksplats Norrland i Vidsel firade förra året 40-årsjubileum. Endast sporadiskt har det publicerats något om den verksamhet som bedrivits på detta, till en början mycket hemliga, fält, och det kan därför vara dags att beskriva något om vad man arbetat med.

Artikeln avslutas med följande:
Verksamheten på RFN är intensiv och det kommer att hända mycket spännande framöver. För den som är intresserad av de första 40 årens verksamhet, kan man skicka efter jubileumsskriften Från Jindivik till JAS, RFN 40 år.
(RFN, tel 0929-37101).

En del bildmaterial återfinns på nedanstående länk:

Bildarkivet

Åter till historik