Bilder ur Svensk Flyghistorisk Tidskrift 2/99

Klicka på text till önskad bild.

1.

DH Venom SE - DCA (33015) på Vidsel. Foto RFN.

2.

Venom SE-DCD i Svensk Flygtjänsts färger över Vidsel.Foto RFN.

 
3.

J32D Lansen med ett bogsermål Delmar 14 inför målgång. Målet är upphängt i sin tyngdpunkt. Utskotten på målets fenor är hållare för IR-facklor. I målkroppen finns fyra klot som verkar som radarreflektorer. Foto RFN.

4.

J35F Draken under skjutning med Rb 27 Falcon.


5.

Målföljande radar av typ Range Instrumentation Radar, se text i anslutning till bilden.

6.

Skjutning med Rb 77 Hawk.


7.

Sk35C med Rb 05.8.

Skjutning med Rb 75 Maverick.9.

Skjutning med Rb 99 Amraam.

 

10.

Målstart av Rb 06, ett radiostyrt målbogserande jetdrivet flygplan.

 

Åter till RFN 40 år