Vidsel från förr

Gamla bilder från Vidsel. Kommentarer och upplysningar mottages gärna.

Kommentarer till bilderna

Priser 1894-95 och 1907 i Lindroths affär

Se kommentarer

Vi efterlyser datum (förmodligen slutet av 1950-talet) och namn på personerna. Bilden ur Martin Engströms fotoarkiv.
Enligt inkomna uppgifter skall det vara vintern 1954/55 ovh tävlingen gick i Manjärv. Vissa personer är identifierade, se kommentarer.
Bild 33

 


Gammal bild från Vidsel, årtal okänt. (bild 1)


Färja över Pansikån (bild 2)


Bild 3


Bild 4


Bild 5


Bild 6


Bild 7


Bild 8


Bild 9


Bild 10


Badviken (Glott) (bild 11)


Kraftverksdammen i Pansikån (bild 12)


Kraftverksdammen i Pansikån (bild 13)


Målning från kraftverksdammen i Pansikån (bild nr 19)


Från Lindroths affär (bild 14)


Bild 15Bild 16


Bild 17 [År 1955 (insänd av Elvy Backman)]


Enligt uppgift gällde benämningen slavstan främst de båda övre hyreshusen till höger i den inritade sektorn. Benämningen gavs av de som "slavade" för Domänverket. Upplysningarna har kommit från Ragnar Vesterlund.


Bild 18 (se bild nr 5)
Enligt Börje Öman är det "tvätterskor från Gransel". Kan någon identifiera damerna på bild nr 5 och bild nr 18? Gärna med årtal.


Bild nr 19
Ännu en bild av Fia Engelmark insänd av Rolf Wikström i Älvsbyn.


Bild nr 20
Utsikt från Lundgrensbacken omkring 1920. Foto: Reinhold Enberg.
Axel Reinhold Enberg var skogsfaktor (sedemera slöjdlärare) och kom från Edefors. Han var född 1889, gift med barn.


Bilder från skolbygge. Gamla skolan syns i bakgrunden. Foto: Eivor Lundström. (Bild 21)

Bild 22

Gamla Kronojägarbostället (Ulf Öhman)

Bild 23

Karl Engmans bilkyrkogård (Ulf Öhman)

Bild 24

Flygfoton insända av Ulf Öhman

Bild 25


Bild 26


Bild 27


Bild 28 Flyglottor


Bild 29
Timmerrännan i Pansikån. (Insänt av Tomas Granström, foto Bertil Sundström)


Bild 30
Insänd av Ebbe Grankvist och Zaida Ingerlund. Fotograf: Vanja Lindgren (gift Rosén) omkring 1952.
Syskon, barn till Sven och Beda Lindgren. Birgitta (på cykeln), Tage samt Vivan (med barnvagn). I barnvagnen Dan, son till Malin och Åke Lindgren.


Bild 31
Gamla skolan i Vidsel. Bilden insänd av Gustav Westerlund och tagen snövintern 1966-1967.


Bild 33.
Gamla skolan i Vidsel år 1984, samma år som den revs. Bilden insänd av Tomas Granström.


Bild 32
Bilden lånad av Sten-Roland Karlsson i Vidsel.
Första flygplanet som landade i Vidsel 1927 för en sjuktransport. Trolig fotograf J.M. Lindroth.


Bild 34
Basar i Bredsel 1923. Kortet lånat av Kersti Lindroth.


Bild 35
Serveringen vid Storforsen Camping. Vykort från 1954 insänt av Birgitta Sjölund Graf.
Bilderna insända av Jonas Lundgren i Södra Sunderbyn. Kommentar:
Bilden tagen i EFS-kapellet i Vidsel troligen sent 50-tal..Bilden har min mamma Gudrun Lundgren i Vidsel fått av Britta Bergvall i Piteå. Gudrun L. har namngett personerna och namn med tillhörande ansikte är markerat på bild nr 2. Nåt fel kan nog finnas.
Jonas Lundgren


Bilden insänd av Sara Andersson. Ur Martin Engströms bildsamling.


Gamla hoppbacken i Vidsel på 50-talet. Bilderna innehas av Stig Pettersson.Hoppbacken bakom gamla skolan på 80-talet. Bilderna innehas av Ulrika Pettersson.

Bild inskickad av Jonas Lundgren i S:a Sunderbyn.

Det är Bredsel-Vidsel Husmodersförening som fotograferats på baksidan av Värdshuset Renkronan i Vidsel . Fotot är lånat av Eda Lundgren i Vidsel.

Se personförteckning.


Bild inskickad av Jonas Lundgren i S:a Sunderbyn.

Petter Nilssons gård i Manjärv troligen tagen omkring 1929.
Fotot är ett arv efter Hildur Andersson (Blomkvist) som finns med på bilden.
Se personförteckning.

Kommentarer kring bilderna

Åter till bildarkivet