Ett foto från Petter Nilssons gård i Manjärv, taget ca. 1929.

 

Agnes Andersson f. 30/6 1897                                  Hildur Blomkvist f. 19/2 1911                   Fredrik Andersson Sävdal.

(syster tillPetter) (sedermera gift med Helge Granberg)    (sedermera gift med Fritz Andersson)

 

Manjärv8.jpg

 

Hilma Nilsson                        Paul Nilsson,    Gunnar Nilsson,        Petter Nilsson,   Stövaren ”Dick”

f. Johansson 13/8 1906         f. 29/4 1928        f. 23/9 1927                 f. 21/8 1890