Flygkorpen Vidsel

Flygkorpen genom åren

Hösten 1958 tillsattes en kommitté för bildandet av en korpförening vid RFN. Föreningen bildades formellt 9 juni året därpå. En namntävling utlystes och Martin Lundberg vann med sitt förslag. Namnet blev Flygkorpen. Märket med den flygande korpen ritades av Hans-Åke Carlsson. Tre av Älvsbykorpens ordföranden har kommit från RFN-leden: K A Ericsson var ordförande 1962/63, Sune Danielsson 1964/65-1965/66 och senast Erland Johansson 1977-1980. Erland tillhör dem som suttit mest i Älvsbykorpens styrelse alla kategorier. Han satt med i stort sett oavbrutet tiden 1968-1990.

<Torsdagen 16 augusti 2007 hölls sista medlemsmötet och fastställdes föreningens nedläggning. Föreningen blev alltså 48 år. Det är alltid sorgligt när en förening läggs ned, men många omständigheter har bidragit till ett ofrånkomligt beslut. Ett stort tack till alla som deltagit i de aktiviteter som förekommit. Nu lämnar jag även ifrån mig sporthallsnyckeln som jag haft för korpens räkning.
Curt>


Flygkorpens ordföranden har varit:

1959-1960 S-O Grebell
1961-1962 K A Ericsson
1963-1964 Sune Danielsson
1965-1967 Ivar Ericsson
1968-1969 Börje Öhman
1970 Inge Anderfjord
1971-1973 Erland Johansson
1974 Bertil Lundgren
1975 Göran Svensson
1976-31 mars 1979 Gunnar Thorngren (f d Pehrsson)
1 april 1979-1984 Percy Silverberg
1985-1990 Nils Widén
1991-1997 Peter Löfwenberg
1998-1999 vakant
2000 Peter Löfwenberg
2001 Peter Löfwenberg t.o.m 2001-09-30 (p.g.a. flyttning från orten)
2001 Ingemar Berglund fr.o.m. 2001-09-30 (v. ordförande fram till dess)
2002 -- 2007-08-16 Nils Widén


Från början hade Flygkorpen i stort sett allt på sitt program. De sektioner som förekommit är: varpa (1959-1960), fotboll, volleyboll, handboll, boll, tennis, tennis inomhus, tennis utomhus, tennis vinter, tennis sommar, bordtennis, badminton, gymnastik, motionsgymnastik, herrgymnastik, damgymnastik, friluft, hockey-bockey, rinkbandy, orientering, skytte, friidrott, skidor, bridge, ergometri, fiske (1959-1960) och jakt (1960).

Styrelsen genom åren.
Stadgar.


Sidan uppdaterades senast: 2007-08-17

Åter till föreningar

Åter till Historik