Nyheter 2007

2007-01-09 Arbetet med hjulbyte på Lansen påbörjat (terfil i st. f. luft i däcken.)
Draken förbereds inför uppställning inomhus och montering av yttervingar.
2007-01-16 Vår modellbyggare i aktion. Lansen har fått sina Terfil-fyllda hjul. Draken kommer inomhus.
2007-01-23 Efter vissa besvär kommer yttervingarna på plats på Draken.
2007-01-30 Montering av täckplåtar, inoljning och tillverkning av täckplåt som saknades.
2007-02-06 "Sista smörjelsen", Draken oljas färdigt.
2007-02-13 Vi har fått ett målflygplan från Grekland.
2007-03-06 Förberedelser av målflygplanet IRIS Jet innan upphängning i museet.
2007-03-13 IRIS Jet hängs upp på sin plats
2007-03-14 Besök från Luftfartsmuseum i Bodö
2007-04-24 Flygplanen bogseras på plats inför sommaren
2007-05-15 Rb 05 har fått ny skylt. Nästa nummer av Bumerang börjar förberedas.
2007-05-22 JA 37 har kommit på rätt köl. Venom har kommit ut i friska luften.
2007-06-05 Förberedelser för "nedslagsplats för raket" och tung bromsad bomb utanför museet.
2007-06-12 37:an får sin stol och bogseras in på plats. Sommarnumret av Bumerang klar för utskick.
2007-08-14 Förberedelser inför museets utställning på Kronogårdsjubileet. Fortsatt arbete med "nedslagsplatsen".
2007-08-21 Arbetet fortsätter med iordningställande av "nedslagsplatsen".
2007-08-28 Bomben kommer på plats.
2007-08-30 Besök på Vännäs Motormuseum
2007-09-04 Nu har Venom flyttats in för vintern och skall få ordentlig tillsyn med förbättringsarbete av målningen bl.a.
2007-09-11 Arbetet fortsätter med uteplatsen.
2007-09-11 Vårt museum har uppmärksammats av den ansedda flygtidningen "Air Enthusiast" som är ett
"Fly Past"-magasin. Ett stort tack till Lennart Berns som svarat för reportaget.
2007-09-25 Nedslagsplatsen för RB 322 färdigställs. Skyltar fattas.
2007-10-09 Höstarbete inför annalkande vinter.
2007-10-16 I dag har flygplanen bogserats bort för vinterförvaring.
2007-10-30 Redaktionen för Bumerang i fullt arbete. Anslagstavlan väntar på text.
2007-11-06 Vintern kommer närmare.
2007-11-13 Nu har vintern kommit
2007-12-04 Nytt konstverk hängs upp.
2007-12-11 Bumerangs julnummer 2007 färdig för distribution.


Åter
Back