Nyheter 2006

2006-01-10 Återställningsarbetet börjar efter ommålningen i museet.
2006-01-17 Nya tillskott i maskinparken. Stor skalamodell av J35 Draken (1:10) och Hercules i skala 1:72.
2006-01-24 Genomgång av museets flaggor och förberedelser för uppsättning av kommunikationsmast inne i museet.
2006-02-07 Nu har masten kommit på plats och Mini-Link 10 är uppsatt.
2006-02-21 Fortsatt arbete med uppsättning av isoler- och akustikplattor i taket.
2006-02-28 Rb-02 förbereds för flyttning till startvagn.
2006-03-07 Flyttning av Rb-02 till startsläde.
2006-03-14 Studiebesök av Bredsels Husmodersförening
2006-03-28 Nya flaggor upphängda och italienskt målflyg på plats. Inre cirkeln (hjärnkontoret).
2006-05-09 Vårarbete och studiebesök
2006-05-16 Fpl 32 och Hkp 3 på plats. Putsning av montrar.
2006-05-23 Arbete med Venom inför sommaren. Vi har fått en uppsättning instrument.
2006-05-30 Farväl till björken, studiebesök och Venom på plats.
2006-06-09 Flygande Veteraner till RFN.
2006-06-09 Flygplan J35 Draken har anlänt markvägen från Ope för att ingå i museets samlingar.
2006-08-22 Arbetet med Draken inlett.
2006-09-26 Björken har fallit. Fortsatt arbete med Draken.
2006-10-03 Tvättning av Draken och uppställning på ny tillfällig plats.
2006-10-24 Dags för vinterförvaring av flygplanen utomhus
2006-10-31 Däcken till Venom skickade till Stockholm för modifiering (terfilfyllning i st.f. luft).
2006-11-07 Helikoptern förbereds inför ommålning av bakkroppen.
2006-11-14 Helikopterns bakkropp målas om.
2006-11-28 Julnumret av nya Bumerang. förbereds. Renovering och målning av kontoret.
2006-12-05 Montering av hjul på Venom. Slutspurt inledd på kontoret.
2006-12-07 Julnumret av Bumerang är klart och skickat till medlemmarna i Veteranklubben.
2006-12-20 Julavslutning i museet


Åter
Back