Nyheter 2004

september 2004 Demontering i Linköping
2004-10-07 Venom anländer till RFN
2004-10-12 Diplomutdelning till företag som bidragit till genomförande av projekt Venom
2004-11-02 Monteringen är i full gång
2004-11-09 Vingar, landställ, bommar och stabilisator monterade
2004-11-23 Fälltankar på plats. Interiör från kabinen.


Åter
News