2013-12-03

Färdigställande av Bumerangs julnummer

Nedan det färdiga resultatet