2013-10-29


Museet har besök av Torsten Berglund som gör ett fotoreportage för tidningen "Soltdat och Teknik.Rb 68 har fått en egen monter


Arbete med Bumerang