2013-09-17


Make-up på vår drake innan vinterförvaringen. Målning av radomen.

Studiebesök av Kristina Pettersson och Leif Karlsson