2013-08-27


Antennstativ med antenner för PAR-radar