Vinterbilder från 1950-talets Vidsel

Bilderna inskickade av Ebbe Grankvist


Denna bild visar lärarkåren i Vidsel i början av 1950-talet
Enligt Nisse Höglund är de två längst till vänster svåra att identifiera, men den ene av dem bör vara Yngve Engström som mest jobbade i Manjärvsskolan.
Övriga fr.v. : Rut Höglund, Berndt Herlufsson, Gunnar Flellström, Valle Lindblom (vikarie, kom egentligen från Finland) samt Arvid Höglund.


Detta är timmerrännan i Pansikån medan den var hel. Bilden är tagen med en vanlig enkel lådkamera. Året bör vara omkring 1950.
Fotograf: Assar Grankvist


Bilden är tagen från en skidtävling. Det har just varit prisutdelning.
Deltagare: (årsklass inom parantes) från vänster:.
Bo Hedman (3), Stig Pettersson (7), Anders Andersson (5), Birger Bergman (4), Ingegerd Andersson (5), Inger Backman (7), Eina Sandgren (4), Tommy Nilsson (7), Inga Olsson (3),
Jan-Erik Renberg (6), Maj Sundman (6).
Uppgifterna insända av Bo Hedman
Enligt mail från Ulf Öhman skall Maj Sundman heta Ulla Sundman!?

Åter till bildarkivet