Vidsels IK
1936

Vidsels IK grundades 1936 och har sedan start haft sin tyngdpunkt i fotboll och skidor. Under åren har åtskilliga aktiviteter tagits upp, såsom backhoppning, fri idrott, bågskytte, alpin sport m.m.
På senare år har verksamheten tunnat ut och omfattar numer främst fotboll, längdåkning samt orientering. År 2000 tyvärr inget seniorlag i fotboll p.g.a för liten spelartrupp. Klubben representeras i fotboll endast av ungdomslag (pojkar och flickor) under året.
Klubben har en förnämlig anläggning för fotboll, Skogsmon, med två gräsplaner (11-manna + 7-manna) och en jordplan 11-manna som är spelklar mycket tidigt på säsongen. Skogsmon är utrustat med två separata omklädnadsbyggnader, där ungdomsfotbollen disponerar sina egna lokaler. 11-mannaplanerna är utrustade med belysning som medger träning kvällstid.
För längdåkningen finns en anläggning med skidstuga, där t.ex starten för Andörjan gick innan man flyttade tävlingen till Älvsbyn och förvandlade den till ett varvlopp. Förr utgjorde platsen också målgång för Älvsby - Vidselstafetten, en stafett som legat vilande åtskilliga år. Dessutom hålls där serietävlingar och skolan har varje år sina tävlingar, Lilla Andörjan.
Mer historik återfinns under avdelningen Historik, där det är saxat ur jubileumsskriften VIK 70 år. Se länk nedan!

VIK:s styrelse 2015

Sture Nordin.............. .......Ordförande

Inger Grankvist.............. ...Kassör
Anna Forsman Granlund. ..Sekreterare
Helen Stenman-Lindström..Ledamot
Gunnar Enmark..................Ledamot /fotboll)
Karl-Olof Dådring.............Ledamot (orientering)
Tore Orädd.......................Ledamot ( skidor )
Kristina Lundgren..............Ledamot (ungdomsgården)
Laila Pettersson.................Ledamot (Motionsgymnastik)

Ulf Bröjer..........................Suppleant( biosektionen nedlagd)
Jonny Lindström............. ..Suppleant
Ledanot.............................vakant


e-post afglund@gmail.com

Vidsels jubileumsskrift, VIK 70 år

Åter till föreningssidan

Åter till huvudsidan