VIDSELS
FÖRENINGSSERVICE

Sidan uppdaterad 2002-01-25

Beslut om inrättande av Vidsels Föreningsservice togs vid ett möte den 12/11 1993.

Monica Öberg skulle som lönebidragsanställd sköta verksamheten i VIK:s lokaler på Getstigen 6 i Vidsel.

På grund av ekonomiska skäl upphörde Vidsels Föreningsservice den 31 december 2001. Ett stort tack till Monika Öberg för det fina arbete hon uträttat under de år föreningsservice verkat.

Åter till huvudsidan

Till Historik