Vidsels Bygdeförening

Föreningen bildades den 18 maj 1981 på initiativ av KomVux-elever i Vidsel.

Syftet med föreningen skulle vara att. genom aktiva insatser värna om den egna bygdens bevarande och positiva utveckling.

Föreningens förste ordinarie styrelse fick följande sammansättning:

Bl.a genom intensivt arbete från bygdeföreningens sida togs beslutet om rivning av "gamla gympan" tillbaka och Vidsel fick efter renovering och ombyggnad ett "Folkets Hus", sedemera officiellt döpt till VIDSELS KULTURHUS.

Kulturhuset utnyttjas flitigt till möten, teater, musikkaféer, årsfester, 50-årskalas, bröllop m.m.

Dessutom nyttjar skolan lokalerna ofta under dagtid för olika aktiviteter.

Lokalerna med kök och musikanläggning hyrs ut via Vidsels Bygdeförening, vilken förening också tillser lokaliteter och utrustning. Föreningens. medlemmar bidrar också genom sin medlemsavgift till kulturhusets ekonomi. Flera större investeringar har därigenom kunnat göras, främst då i köket. med bl.a diskmaskin, mikrovågsugn, varmhållningsplatta och frysbox.

Bygdeföreningen har genom åren arrangerat ett stort antal tillställningar i Vidsel. Midsommarfester, valborgsmässofirande, musikkaféer, teater, julgransplundringar för att nu nämna några arrangemang. Torgdagen i Vidsel anordnas i samarbete med affärsidkarna och ses som något av tradition vid det här laget lördagen före Storforsens dag

2016 års styrelse består av följande.
Runo Åhlund ordförande
Eina Lundberg kassör.
Benny Dahlberg ledamot
Börje Andersson ledamot
Bo Lundberg ledamot
Lars Löfwenberg ledamot
Thommy Fors ledamot


Fredrik Grönlnd suppleant
Inga Berglund suppleant.
Stefan Johansson suppleant
Curt Löfwenberg adjungerad ledamot