Styrelser från starten 1981
Vissa luckor en del år pga ofullständig dokumentation

Föreningens förste ordinarie styrelse 1981 fick följande sammansättning:
Bo Lundgren ordförande
Carl Jansson sekreterare
Siv Karlsson kassör
Laila Nordström ledamot
Inger Lundh ledamot
Lave Söderholm ledamot
Lars Korvi ledamot
Mary Wikström suppleant
Vivian Malmqvist suppleant
Birgitta Gunnarsson suppleant
1982
Bo Lundgren ordförande
Carl Jansson sekreterare
Siv Karlsson kassör
Inger Lundh ledamot
Lars Korvi ledamot
Åke Johansson ledamot
Lave Söderholm ledamot
Vivian Malmqvist suppleant
Mary Wikström suppleant
Birgitta Gunnarsson suppleant
1983
Sigurd Lundh ordförande
Tage Enmark kassör
Vivian Malmqvist sekreterare
Inger Lundh ledamot
Anders Sandström ledamot
Åke Johansson ledamot
Mary Wikström suppleant
Birgitta Gunnarsson suppleant

Evert Olsson suppleant
1984
Sigurd Lundh ordförande
Tage Enmark kassör
Vivian Malmqvist sekreterare
Inger Lundh ledamot
Anders Sandström ledamot
Arne Johansson ledamot
Per-Arne Eriksson ledamot
Mary Wikström suppleant
Birgitta Gunnarsson suppleant
Evert Olsson suppleant
1985
Arne Johansson ordförande
Tage Enmark kassör
Vivian Malmqvist sekreterare
Inger Lundh ledamot
Per-Arne Eriksson ledamot
Sigurd Lundh ledamot
Mary Wikström suppleant
1986
Arne Johansson ordförande
Tage Enmark kassör
Vivian Malmqvist sekreterare
Inger Lundh ledamot
Mary Wikström ledamot
Sigurd Lundh ledamot
Clary Samuelsson ledamot
1987
Arne Johansson ordförande
Sigurd Lundh kassör
Vivian Malmqvist sekreterare
Inger Lundh ledamot
Kersti Lindroth ledamot
Britt Fällman ledamot
Tage Enmark suppleant
1988
Curt Löfwenberg ordförande
Sigurd Lundh kassör
Vivian Malmqvist sekreterare
Inger Lundh ledamot
Kersti Lindroth ledamot
Britt Fällman ledamot
Tage Enmark suppleant
Anna Eriksson suppleant
Karin Vesterlund suppleant
1989
Curt Löfwenberg ordförande
Sigurd Lundh kassör
Vivian Malmqvist sekreterare
Inger Lundh ledamot
Kersti Lindroth ledamot
Kristina Karlsson ledamot
Britt Fällman ledamot
Tage Enmark suppleant
Anna Eriksson suppleant
Karin Vesterlund suppleant
1990
Curt Löfwenberg ordförande
Sigurd Lundh kassör
Vivian Malmqvist sekreterare
Kristina Karlsson ledamot
Kersti Lindroth ledamot
Inger Lundh ledamot
Monika Olsson ledamot
Börje Andersson suppleant
Tage Enmark suppleant
Anna Eriksson suppleant
1991
Curt Löfwenberg ordförande
Sigurd Lundh kassör
Vivian Malmqvist sekreterare
Kristina Karlsson ledamot
Alice Stenlund ledamot
Inger Lundh ledamot
Monika Olsson ledamot
Börje Andersson suppleant
Atle Grankvist suppleant
Anna Eriksson suppleant
1992
Curt Löfwenberg ordförande
Sigurd Lundh/Eina Lundberg kassör
Maud Lundqwist-Löfwenberg sekreterare
Gun Lundkvist ledamot
Alice Stenlund ledamot
Inger Lundh ledamot
Monika Olsson ledamot
Börje Andersson suppleant
Atle Grankvist suppleant
Anna Eriksson suppleant
1993
Curt Löfwenberg ordförande
Eina Lundberg kassör
Maud Lundqwist-Löfwenberg sekreterare
Alice Stenlund ledamot
Gun Lundkvist ledamot.
Monika Olsson ledamot.
Inger Lundh ledamot
Atle Grankvist suppleant.
Börje Andersson suppleant.
Anna Eriksson suppleant.
1994
Curt Löfwenberg ordförande
Eina Lundberg kassör
Maud Lundqwist-Löfwenberg sekreterare
Alice Stenlund ledamot
Gun Lundkvist ledamot.
Monika Olsson ledamot.
Inger Lundh ledamot
Atle Grankvist suppleant.
Börje Andersson suppleant.
Anna Eriksson suppleant.
1995
Curt Löfwenberg ordförande.
Eina Lundberg kassör.
Maud Lundqwist-Löfwenberg sekreterare
Alice Stenlund ledamot
Gun Lundkvist ledamot.
Monika Olsson ledamot.
Inger Lundh ledamot
Atle Grankvist suppleant.
Börje Andersson suppleant.
Anna Eriksson suppleant.
1996
Curt Löfwenberg ordförande
Eina Lundberg kassör
Maud Lundqwist-Löfwenberg sekreterare
Inger Lundh ledamot
Monika Olsson ledamot
Alice Stenlund ledamot
Gun Lundkvist ledamot
Gunnar Fjellström suppleant
Atle Grankvist suppleant
Börje Andersson suppleant
1997
Curt Löfwenberg ordförande.
Eina Lundberg kassör.
Maud Lundqwist-Löfwenberg sekreterare
Inger Lundh ledamot
Gun Lundkvist ledamot.
Monika Olsson ledamot.
Alice Stenlund ledamot
Atle Grankvist suppleant.
Börje Andersson suppleant.
Gunnar Fjellström suppleant.
1998
Curt Löfwenberg ordförande.
Eina Lundberg kassör.
Maud Lundqwist-Löfwenberg sekreterare
Helena Persson ledamot
Gun Lundkvist ledamot.
Monika Olsson ledamot.
Birgitta Karlsson ledamot
Helen Grankvist suppleant.
Börje Andersson suppleant.
Gunnar Fjellström suppleant.
1999
Curt Löfwenberg ordförande.
Eina Lundberg kassör.
Maud Lundqwist-Löfwenberg sekreterare
Mari Forsman ledamot
Gun Lundkvist ledamot.
Monika Olsson ledamot.
Bo Lundgren ledamot
Helen Grankvist suppleant.
Börje Andersson suppleant.
Gunnar Fjellström suppleant.
2000
Curt Löfwenberg ordförande.
Eina Lundberg kassör.
Maud Lundqwist-Löfwenberg sekreterare
Mari Forsman ledamot
Gun Lundkvist ledamot.
Monika Olsson ledamot.
Bo Lundgren ledamot
Helen Grankvist suppleant.
Börje Andersson suppleant.
Gunnar Fjellström suppleant.
2001
Curt Löfwenberg ordförande.
Eina Lundberg kassör.
Maud Lundqwist-Löfwenberg sekreterare
Mari Forsman ledamot
Gun Lundkvist ledamot.
Monika Olsson ledamot.
Bo Lundgren ledamot
Helen Grankvist suppleant.
Börje Andersson suppleant.
Gunnar Fjellström suppleant.
2002
Curt Löfwenberg ordförande.
Eina Lundberg kassör.
Maud Lundqwist-Löfwenberg sekreterare
Mari Forsman ledamot
Gun Lundkvist ledamot.
Monika Olsson ledamot.
Bo Lundgren ledamot
Helen Grankvist suppleant.
Börje Andersson suppleant.
Gunnar Fjellström suppleant.
2003
Curt Löfwenberg ordförande.
Eina Lundberg kassör.
Maud Lundqwist-Löfwenberg sekreterare
Mari Forsman ledamot
Gun Lundkvist ledamot.
Lena Granberg ledamot.
Bo Lundgren ledamot
Vakant suppleant.
Börje Andersson suppleant.
Gunnar Fjellström suppleant.
2004
Bo Lundgren ordförande (1 år)
Eina Lundberg kassör.
Kristina Jonsson sekreterare
Mari Forsman ledamot
Gun Lundkvist ledamot.
Lena Granberg ledamot.
Daniel Olsson ledamot
Berit Löfwenberg-Lundh suppleant.
Börje Andersson suppleant.
Gunnar Fjellström suppleant.
Curt Löfwenberg adjungerad ledamot
2005
Bo Lundgren ordförande
Eina Lundberg kassör
Kristina Jonsson sekreterare
Mari Forsman ledamot
Gun Lundkvist Ledamot
Lena Granberg ledamot
Börje Andersson ledamot
Berit Löfwenberg-Lundh suppleant
Daniel Olsson suppleant
Gunnar Fjellström suppleant
Berne Granberg lotteriansvarig
2006
Bo Lundgren ordförande
Eina Lundberg kassör
Mari Forsman sekreterare
Kristina Jonsson ledamot
Gun Lundkvist Ledamot
Lena Granberg ledamot
Börje Andersson ledamot
Berit Löfwenberg-Lundh suppleant
Daniel Olsson suppleant
Gunnar Fjellström suppleant
Curt Löfwenberg adjungerad ledamot
Berne Granberg lotteriansvarig
2007
Bo Lundgren ordförande
Eina Lundberg kassör
Mari Forsman sekreterare
Inga Berglund ledamot
Gun Lundkvist Ledamot
Lena Wikström ledamot
Börje Andersson ledamot
Berit Löfwenberg-Lundh suppleant
Åsa Bagger suppleant
Gunnar Fjellström suppleant
Curt Löfwenberg adjungerad ledamot
2008
Bo Lundgren ordförande
Eina Lundberg kassör
Mari Forsman sekreterare
Inga Berglund ledamot
Gun Lundkvist Ledamot
Lena Wikström ledamot
Börje Andersson ledamot
Ann-Marie Notelid suppleant
Åsa Bagger suppleant
Gunnar Fjellström suppleant
Curt Löfwenberg adjungerad ledamot

 

 

2009
Bo Lundgren ordförande
Eina Lundberg kassör
Mari Forsman sekreterare
Inga Berglund ledamot
Lena Wikström ledamot
Börje Andersson ledamot
Ann-Marie Notelid suppleant
Åsa Bagger suppleant
Gunnar Fjellström suppleant
Curt Löfwenberg adjungerad ledamot

2010
Lena Wikström ordförande
Eina Lundberg kassör
Mari Forsman sekreterare
Bo Lundgren ledamot
Ann-Marie Notelid ledamot
Börje Andersson ledamot
Inga Berglund ledamot
Benny Dahlberg suppleant
Sandra Hedman suppleant
Curt Löfwenberg adjungerad ledamot
2011
Inga Berglund ordförande
Eina Lundberg kassör
Mari Forsman sekreterare
Benny Dahlberg ledamot
Ann-Marie Notelid ledamot
Börje Andersson ledamot
Veronika Eriksson ledamot
Sandra Hedman suppleant
Curt Löfwenberg adjungerad ledamot
2012
Inga Berglund ordförande
Eina Lundberg kassör
Lars Lätt ledamot
Benny Dahlberg ledamot
Ann-Marie Notelid ledamot
Charlotta Berglund ledamot
Veronika Eriksson ledamot
Karin Gunnarsson Lundberg ledamot
Ann-Marie Notelid suppleant
Börje Andersson suppleant
Curt Löfwenberg adjungerad ledamot

2013
Inga Berglund
Eina Lundberg kassör
Benny Dahlberg ledamot
Lars Lätt ledamot
Charlotta Berglund ledamot
Veronika Eriksson ledamot
Karin Gunnarsson Lundberg ledamot
Ann-Marie Notelid Suppleant
Börje Andersson suppleant
Curt Löfwenberg adj ledamot

2014
Runo Åhlund ordförande
Eina Lundberg kassör
Benny Dahlberg ledamot
Börje Andersson ledamot
Bo Lundberg ledamot
Lars Löfwenberg ledamot
Dagmara Walkiewicz ledamot
Fredrik Grönlund suppleant
Inga Berglund suppleant
Mikael Hedman suppleant
Curt Löfwenberg adj ledamot
2015
Runo Åhlund ordförande
Eina Lundberg kassör
Benny Dahlberg ledamot
Börje Andersson ledamot
Bo Lundberg ledamot
Lars Löfwenberg ledamot
Dagmara Walkiewicz ledamot
Fredrik Grönlund suppleant
Inga Berglund suppleant
Stefan Johansson suppleant
Curt Löfwenberg adj ledamot
2016
Runo Åhlund ordförande
Eina Lundberg kassör
Benny Dahlberg ledamot
Börje Andersson ledamot
Bo Lundberg ledamot
Lars Löfwenberg ledamot
Thomas Fors ledamot
Fredrik Grönlund suppleant
Inga Berglund suppleant
Stefan Johansson snppleant
Curt Löfwenberg adj ledamot


Sammanställningen sedan föreningen bildades har vissa brister p.g.a att det i protokoll och övrig dokumentation saknas vissa uppgifter om styrelsens sammansättning något år.