Skyffelgrupp

Karin Sundkvist och okända

Stens Mikaelsson

Publik

Stens Mikaelsson

Lilly Sundkvist

Tävling med toarulle

Teater

Stens Mikaelsson och Lilly Sundqvist

Musikanter

Sång

Cykeltur

Teater

Teater

Publikens jubel

Fotbolsspelaren

Teater

Teater

Avslutningssång

 

Bilder från Husmodersföreningens teaterföreställningar i Vidsel på 1960-talet.

Under några år under 1960-talet producerade Husmodersföreningen i Vidsel ett antal teaterföreställningar. Månaders planering och slit för att få ihop ett bra program av de entusiastiska husmödrarna föregick premiären. Det var inte bara medlemmarna i förningen som med entusiasm ställde sina talanger till förfogande. Programmet bestod av korta sketcer, tävlingar för frivilliga i publiken, sång med texter, som ibland handlade om väl- eller kanske ö-kända personer eller händelser från bygden. Allt uppfördes i Sven Sundkvists biosalong, som låg ungefär där Violen nu ligger.

Föreställningarna var välbesökta, folk bussadeas från byarna runt omkring och salongen var alltid fullsatt. De medverkande bjussade generöst på sig själva, publikens jubel var en stor belöning för månaders slit att få ihop ett bra program.

Föreställningarna blev vitt omtalade och något år var besökarna så många att det ordnades extraföreställningar då trycket från de som inte hade fått en biljett blev så stort.


Åter till Bildarkivet