Rosberg

BYN SOM FÖRSVANN:/ Miniberättelse ROSBERG.

Byn med tre gårdar, ROSBERG, har egentligen en historia för sig tillsammans med Storberget Nordskalleberget och sorterar under byn Rosdal vid Piteå älven där Fredrik Hj. Ros, som brukade skriva sitt namn så här, hade sin far och farfar födda och bosatta i Rosdal på fastigheten som köptes av Johan Oskar Sten c:1907 bördig från Råneå. Sönerna Frans Oskar och Arvid delade jordbruks fastigheten mellan sig. Om namnet Rosdal har något med Rosberg att göra får kommande forskning komma fram till, men enligt (Bygd och Folk) Norrbottens län står namnet Rosberg upptaget och de tre torparnas hus finns avbildade. Ros ursprung från Manjärv där namnet Rosengren och Johansson förekommer.
Johan Norberg förste torparen 1895 och hans son och Frans Norberg tredje torparen Efter Johans död 1919 kom sonen Karl in i bilden till 1924 blev Olof Harald in som torpare. Hjalmar blev torpare c:a 1909. Ålder på gubbarna: Johan 1860,Hjalmar 1886, Frans 1896. Uppgifterna hämtade från "Nybyggarna runt Storforsen". Johan och hans syster Emma bytte tidigt efternamn från Eriksson till Norberg från en stor barnskara. Emma var Hjalmars moder och fick fyra barn. Endast HJ. och Emma levde in på 1900 talet och hon dog i jan 1939 och Hjalmar 1966 i Älvsbyn.
Hjalmars far dog 1889 när HJ. var tre år. Han växte upp hos en moster i Åkermark. Emma gifte om sig med Johannes Grankvist från Trångfors på 1900 början, men blev änka 1936. För Fredrik HJ Ros född 1886 blev inte livet fortsättningsvis problemfritt utan dystert. Gift med Agnes c:a 1910 föddes dottern Dagny 1915, dottern Henny dog slutet 1918 dottern Henny (2)född 1919. Ingrid 1923. HJ:s Emma dör 1939 HJ:s hustru Agnes dör 1939. Själv avlider Fredrik HJ. Ros i januari 1966 strax före 80 dagen. Inget av HJ:s barn upplever 70 år, avlidna redan före 1985. Av familjerna Norberg återstår idag 2008.05.29 endast sex personer och av dessa är två 93/76 år Frans barn/Haralds 4 barn 76-65 år. Alla barnbarnen lever förutom en pojke född 1941 HJ:s barnbarn.
Fredriks HJ.Ros öde är inte slut. Agnes och fam Ros tog 1932 som foster föräldrar hand om en nyfödd gosse vars moder dog några dagar efter födelsen.
HJ. startade vid dikesröjn. en omfattande skogsbrand som nådde bebyggelsen Banforsen, en händelse som går till historien. Stark blåst inträffade dagen efter och glöd fanns tydligen kvar. Året var 1933 och fem km blev lågornas färd.
Nya öden: Barnets far från Manjärv dör 1938,HJ:s mor Emma dör 1939, HJ:s hustru Agnes dör 1939 och delen Rosberg avvecklas 1940. Alla hans barn gifta, men deras liv blev relativa och alla sen länge avlidna. Familjen Agnes/HJ:s fam. underbara så länge som livet varade. Barnet fick fortsättning hos döttrarnas familjer till 1947. Sen började arbetslivet för hans del. Hjalmar fick dock ett bättre avslut mot de 80. HJ:s arbetsliv var däremot strävsamt med kolningsarbete, skogsarbeten m.m.
Olof Haralds familj blev inte heller det bästa. Hans hustru Hulda dör 1944, hans mor och tillika Johans hustru Alvina dog 1943 flyttade själv till Jokkmokk 1958,och blev nära 80 år.
Frans Norberg blev den tredje i Rosberg med jord bruk. Själv blev dock Frans sjuk mot slutet men fick dock leva mot ålderns höst och blev 71 år, fick också många barnbarn. Alla familjernas öden beskrivna förutom hustruarna, Alvina, Agnes Hulda och Edith. I ordningsföljd, Johan, Hjalmar, Harald och Frans. (Karl) och Ester, flyttade till Hapträsk. Det enda minne som finns kvar efter dessa många år är en lardugårdsgrund efter Harald Norberg och till för ett år sen ett vattenrör med mässingskran från1937 hos Hjalmar. Resterande hus revs på c:a 60 talet och flyttades till andra platser.

Sen finns ju jag som som har dokumenterat denna plats och bodde här i åtta år. 1932-1940.
2008-05-30 Gustav Westerlund
fd. Rosberg Vidsel

Församlingsböcker för Rosdal finns åren 1892 - 1930 längst ned till höger på Vidselssidan (Utdrag ur församlingsbok för Elfsby församling) för den som är intresserad.

Åter till index