RFN VETERANKLUBB är en förening vars medlemmar består av personal som varit anställd vid RFN.

Föreningens främsta syfte är att bevara samhörigheten mellan dem som har lämnat sin tjänst vid RFN samt främja kontakterna mellan dessa och RFN.
Efter överenskommelse med C RFN har Veteranklubben åtagit sig att utforma, färdigställa och vårda muséet på RFN.

Medlemsavgiften är 100 kronor per år.

Hur gör jag för att bli medlem?

Betala in medlemsavgiften till bankgirokonto 279-3743 och ange:
- ditt namn
- födelseår - mån - dag
- din postadress
- ditt telefonnr
- din E-postadress (om du har sådan)

Styrelse år 2015

Ulf Bröjer ordförande

Ulf Kihlström, kassör
Anders Sandström, sekreterare
Hans-Åke Carlsson, ledamot
Alf Asplund ledamot
Lars-Erik Gunnarsson, ledamot
Erland Lundgren, Ledamot
Carl Jansson, suppleant
Curt Löfwenberg, suppleant
Ingemar Burman, suppleant
Barbro Juuso, suppleant
Gunnar Thorngren, suppleant


Övriga funktioner inom föreningen:
Hans-Åke Carlsson, Bitr. museiföreståndare
Ulf Bröjer och Gunnar Thorngren, Klubbmästare
Anders Sandström, Redaktionsansvarig för "Bumerang"
Anders Sandström, Biblioteksansvarig
Carl Jansson och Hans-Åke Carlsson, Bumerangmedhjälpare
Curt Löfwenberg, Bild- data- och webansvarig
Gunnar Thorngren, Mentor för ordförande
Hela styrelsen, Museiguider

Revisorer:
Tage Enmark, revisor
Jerry Lindblom, revisor
Siv Grankvist, revisorsuppleant

Valberedning:
Sören Pääjärvi (Sammankallande)
Berne GranbergP.S.
Vår målsättning är också att årligen anordna gemensamma utflykter och studiebesök. Förslag välkomnas!
D.S.

Kallelse till årsmöte 2017

Årsmöte 2011

Veteranklubbens höstresa till Kukkolaforsen 2015

Årsmöte 2016 bildkavalkad

Utflykt till Gallejaur 2012-08-22

Naustaresan 2001 bildspel

Vårresan 2007 till Esrange

Höstresan till Svansele

Bildspel från Svansele 2016

Besök i Vännäs med motormuseum

Åter föreningar

Åter RFN museum