Prislista

Innehåll på CD:n Pris
Nybyggarna runt Storforsen 100 kr + eventuell frakt *
Nybyggarna runt Storforsen + Utdrag ur Församlingsbok för Elsfsby församling (1892 - 1930). 150 kr + eventuell frakt *

Ovanstående priser är i princip självkostnadspriser. För boende i Vidsel med omnejd tillkommer naturligtvis inga fraktkostnader, det går ju att titta in till mig och hämta den själv, alternativt jag kommer hem med den.
Skivorna är avsedda att läsas med valfri webb-läsare och är skrivna i HTML-format (precis som publiceringen på internet) och utnyttjar då bäst fördelarna med bokmärken och länkar som gör det lättare att "bläddra". På CD:n är dessutom en del bildmaterial mer högupplösande än på internet, detta beroende på att samma behov av komprimering ej föreligger (p.g.a. de långa laddningstiderna annars på "nätet").
Det går ju även att ringa in beställning, eller titta in och hälsa på.

Curt Löfwenberg

* Fraktkostnaden f.n. 24:- kr (Brev inrikes 100 - 250 g)

Åter