Pitebonska

Ni som vill lära er lite Pitebondska eller friska upp era gamla kunskaper, gå till vår öppna fb grupp "vi som talar Pitebondska" (jä vara välkömmen)

Undertecknat Kamilla Kirch (född Norén) från Vistträsk (numera USA)