Och nu så vill jag sjunga

Text: Astrid Lindgren/Ingvar Brännström

Musik: Georg Riedel(Norrbottnisk översättning)

Å nö så vell I sjång eut åt sommarn han jär skön

å trena håva löve å marka jär så grön

å vacker våra blommen å håje lukt så gott

å såola jär så såola å morna segel fort.

Å foggla bögg sä båoa å fleug där eut å ijn

å därför jär I tacksam för sommarfoggla mijn.Feräla vell I sjång om, döm våra onderbar

och moja fast döm steckes, döm vell I håva kwar.

Å I jär breun om bejna å bejna våra bra

å fränknen opi öga, döm djära mä et na.

För I jär gla å fränknen, som kom dellbaks igen

å I jär gla åt sommarn, för sommarn han jär men.

 


  

Åter till hemsidan