Utdrag ur Församlingsbok för Elfsby församling Westerbottens 2:a kontrakt i Norrbottens län år 1900, 1910, 1920, 1930 samt Husförhörsbok 1892.

Vissa torp-och byanamn finns ej med i 1892 års Husförhörslängder eftersom de kom till senare.
1892 fanns ej t.ex Södra Storfors, men däremot hette det då Storforsen.

Annelund 1900
Annelund 1910
Annelund 1920
Annelund 1930
Riddarberg 1892
Riddarberg 1900
Riddarberg 1910
Riddarberg 1920
Riddarberg 1930
Barnfors1900
Barnfors 1910
Barnfors 1920
Riddarhällan 1892
Riddarhällan 1900
Riddarhällan 1910
Riddarhällan 1920
Riddarhällan 1930
Björktorp 1900
Björktorp 1910
Björktorp 1920
Rosdal 1892
Rosdal 1900
Rosdal 1910
Rosdal 1920
Rosdal 1930
Bredsel 1892
Bredsel 1900
Bredsel 1910
Bredsel 1920
Bredsel 1930
Selsmark 1892
Selsmark 1900
Selsmark 1910
Selsmark 1920
Selsmark 1930
Brännträsk 1892
Brännträsk 1900
Brännträsk 1910
Brännträsk 1920
Brännträsk 1930
Snårliden 1900
Snårliden 1910
Snårliden 1920
Snårliden 1930
Bäckdal 1892
Bäckdal 1900
Bäckdal 1910
Bäckdal 1920
Bäckdal 1930
Storfors-Åträsk 1892
Storfors-Åträsk 1900
Storfors-Åträsk 1910
Storfors-Åträsk 1920
Storfors-Åträsk 1930
Bäckås 1900
Bäckås 1910
Bäckås 1920
Bäckås 1930
Södra Fällfors 1892
Södra Fällfors 1900
Södra Fällfors 1910
Södra Fällfors 1920
Södra Fällfors 1930
Bölsmansån 1900
Bölsmansån 1910
Bölsmansån 1920
Bölsmanån 1930
Södra Storfors 1900
Södra Storfors 1910
Södra Storfors 1920
Södra Storfors 1930
Fällberg 1892
Fällberg 1900
Fällberg 1910
Fällberg 1920
Fällberg 1930
Sörstrand 1892
Sörstrand 1900
Sörstrand 1910
Sörstrand 1920
Sörstrand 1930
Finnäset 1892
Finnäset 1900
Finnäset 1910
Finnäset 1920
Finnäset 1930
Timfors 1892
Timfors 1900
Timfors 1910
Timfors 1920
Timfors 1930
Fors 1892
Fors 1900
Fors 1910
Fors 1920
Fors 1930
Trångfors 1892
Trångfors 1900
Trångfors 1910
Trångfors 1920
Trångfors 1930
Gransel 1892
Gransel 1900
Gransel 1910
Gransel 1920
Gransel 1930
Warrisån 1892
Warrisån 1900
Warrisån 1910
Warrisån 1920
Warrisån 1930
Grundsel 1892
Grundsel 1900
Grundsel 1910
Grundsel 1920
Grundsel 1930
Vidsel (Brännmark, Säfdal, Krongård) 1892
Vidsel (Brännmark, Säfdal, Krongård) 1900
Vidsel (Brännmark, Säfdal, Widsel) 1910
Vidsel (Brännmark, Sävdal, Vidsel) 1920
Vidsel (Brännmark, Sävdal, Vidsel) 1930
Grundvattnet 1892
Grundvattnet 1900
Grundvattnet 1910
Grundvattnet 1920
Grundvattnet 1930
Åkerdal 1892
Åkerdal 1900
Åkerdal 1910
Åkerdal 1920
Åkerdal 1930
Holmsel 1892
Holmsel 1900
Holmsel 1910
Holmsel 1920
Holmsel 1930
Åkermark 1892
Åkermark 1900
Åkermark 1910
Åkermark 1920
Åkermark 1930
Hvitbäcken 1892
Hvitbäcken (nuvarande Vitberget) 1900
Hvitbäcken 1910
Hvitbäcken 1920
Vitbäcken 1930
Åkersel 1900
Åkersel 1910
Åkersel 1920
Kantaberget 1892
Kantaberget 1900
Kantaberget 1910
Kantaberget 1920
Kantaberget 1930
Åkroken 1892
Åkroken 1900
Åkroken 1910
Åkroken 1920
Åkroken 1930
Långträsk 1892
Långträsk 1900
Långträsk 1910
Långträsk 1920
Långträsk 1930
Östrand 1892
Östrand 1900
Östrand 1910
Östrand 1920
Östrand 1930
Mandjerf 1892
Manjärf 1900
Manjärv 1910
Manjärv 1920
Manjärv 1930
Storforsen 1892
Muskus 1892
Muskus 1900
Muskus 1910
Muskus 1920
Muskus 1930
Nattberget 1892
Nattberget 1900
Nattberget 1910
Nattberget 1920
Nattberget 1930
Nord 1892
Nord 1900
Nord 1910
Nord 1920
Nord 1930
Norra Fällfors 1892
Norra Fällfors 1900
Norra Fällfors 1920
Norra Fällfors 1930
Norra Storfors 1892
Norra Storfors 1900
Norra Storfors 1910
Norra Storfors 1920
Norra Storfors 1930

Åter personliga hemsidan