Svensk Flygtjänst AB i Vidsel född 1957

död 1 juni 2000 under namnet Aerotech Telub Miltest AB

Undisplayed Graphic

Svensk Flygtjänst AB bildades den 5 oktober 1935 och dess förste ordförande blev Georg "Tuppen" Eliasson.

1975 gick företaget upp i Crownair och fick namnet Swedair.

1993 köptes Vidseldelen av Swedair av Telub och fick namnet Telub Miltest AB.

1996 byttes namn till Enator Miltest AB.

1999 nytt namnbyte till Aerotech Telub Miltest AB.

1 juni 2000 undertecknades dödsattesten och gravölet avhölls i Marieberg Viltfarm utanför Kalix den 15-16 juni år 2000 med deltagande av närmare 50 personer ur den närmast sörjande kretsen.

Miltest gravöl,

Levnadsteckningar gällande Svensk Flygtjänst AB återfinns för dess första 40 år i Flyghistorisk Revy nr 28, utgiven av Svensk Flyghistorisk Förening.

Verksamheten i Vidsel skildras i skriften RFN 40 år, skriven av några av veteranerna. Den skriften kan möjligen finnas kvar i något exemplar på RFN Vidsel.

Jag rekommenderar starkt de ovan namngivna jubileumsskrifterna, företaget har betytt oerhört mycket, speciellt för Vidsel och jag tycker det är värt mer än att likt bilden ovan i smyg grävas ner och skottas över. Håll huvudet högt och var stolta över det stycke historia Ni skrivit genom era insatser. Jag gör det i alla fall i medvetande om att vi gjort ett förbaskat bra jobb här uppe.

Curt

Åter första sidan

Åter till notiser