Utsikt från Lundgrens backe 19202007-05-01. Man kan fortfarande skymta f.d kronojägarbostället (Älvbrinken 2) mellan träden.

Åter