Vidsels Lottakår

Styrelsen 2015

Gunbrith Kihlström...........................Kårchef

Maud Lundqwist-Löfwenberg..........Vice ordförande

Ingalill Göras-Söderberg....................Sekreterare

Annie Johansson................................Kassör

Berit Thorngren.................................Ledamot

Diana Dahlberg.................................Ledamot

Gun Asplund.....................................Suppleant

Kersti Lindroth..................................Suppleant

Ulf Bröjer..........................................Revisor

Gunnar Thorngren.............................Revisor

Ulf Kihlström....................................Revisorsuppleant

Diana Dahlberg.................................Hemtjänstchef

Pia Lindström....................................Motionsledare

Bibbi Göras........................................Motionsledare

Ingalill Göras-Söderberg....................Valkommitté

Diana Dahlberg..................................Valkommitté

Åter till föreningssidan

Åter till huvudsidan