Klassfoto


Klassfoto 19 60 - 61

Insänt av Lilian Mikaelsson.
Övre raden fr.v.: Per-Mats Öberg, Dan Bergman, Staffan Stråmo, Mats Stråmo, Ingvar (Johansson), Lars Hallberg, Håkan Lundberg, Anders (Öberg)
Mellanraden: Hans Eriksson, Jonas Lundgren, Lars Karlsson, Christer Sundkvist, Christer Larsson, Bertil Eklund, Tor Lagerskog.
Nedre raden: Monika Sundkvist, Ulla-Britt ?, Agneta Herlufsson , Gärdis Boström, Märit Boström, Inga-Lill Sundkvist, Lilian Mikaelsson.

Läraren hette Rut Höglund.

Liten uppdatering via gästboken. Fyll gärna på.

Hjälp gärna Lilian att räta ut frågetecknen. Ni kan maila mig eller skriva in i gästboken.