Gamla klasskort från Vidsel

Innehavare Stig Pettersson

Troligen 1950


Troligen 1951


Bilderna insända av Eivor Lundberg

Kort insända av Rolf och Vivianne Wikström


Kort insända av Elly Henriksson f. Lundgren

Klass 3-4 år 1949. Lärare Rut Höglund.


Klass 1 och 2 år 1945. Lärare: Ingeborg Eriksson och fröken Lidström.


Gamla klasskort insända av Ulf Öhman (födda 1945)
Klass 3 i Bredsel


Klasskort insända av Ebbe Grankvist och Zaida Ingerlund


Klassträff drygt 30 år senare.


Klassen delad med vikarie för Gunnar Fjällström som var på repmöte.

Fråga från Ebbe Grankvist och Zaida Ingerlund: Varför blev klassen delad?Vidsels Folkskola. Elever födda 1943 och årsklassen är 4 eller 5.
Kortet insänt av Zaida Ingerlund Umeå.
Längst bak fr.v.: Viveka Karlsson, Göte Eriksson, Ola Karlsson, Anders Jonsson, Mats Westerlund, Börje Westerlund, Rudolf Lundberg, Anita Eriksson, lärare Arvid Höglund.
Mittraden fr.v.: Göte Olsson, Harry Nilsson, Kjell Hedström, Nils Erik Johansson, Hans Olof Lundgren, Anders Lindberg, Bo Hedman, Ove Pettersson, Torsten Dahlberg.
Längst fram fr.v,: Birgit Sundkvist, Margareta Nilsson, Viveka Lundberg, Birgitta Lindgren, Inga Olsson, Gun Grankvist, Britt Berglund, Sylvia Karlsson, Zaida Grankvist, Solveig Persson, Saida Lundgren.


Åkerdal

Vinterhälsning!

Skickar en bild över den Skola som jag och många andra gick i 1942-43-44. På bild ägaren Viktor Björk, hustrun hette Anna och läraren
Alma Viklund. Kortets ägare Sten-Roland Karlsson. Bilden är något dålig, men visar ändock den fina byggnaden.
Hälsningar Gustav Westerlund.


ÅKERDALS SKOLA från 1925 elever från 1929/30.
Viktor Björk o hans syster Anna från denna tid.
Gunhild Sundman, Astrid Norberg, Mailis Bergman/Sten Jenny Sténberg, Alma Viklund lärarinna, Annmari Lindberg, Anny Bergman, Hjördis Sten
Ingrid Ros, Anna Norberg, Gunhild Sundman, Karin Ros, Adela Sten, Gunhild Bergman
Henny Ros, Maddy Sten, Tyra Ros, Greta Sten, Ingrid Sten, Signe Bergman
Lars-Erik Sten, Edvin Ros, Bengt Lundberg, Arnold Lindberg, Albin Sundman.
Följande lever idag som not. Maddy Sten, Gunhild Sundman, AnnMari Lindberg, Astrid Norberg, Karin Ros, Gunhild Bergman, Signe Bergman, Arnold Lindberg.
Kortets ägare Sten-Roland Karlsson.


Gamla skolan i Vidsel 1984, samma år som den revs. Bilden insänd av Tomas Granström.


Klass 8 A insänt av Torsten Ohlsson. Årtal är 1963/1964

Bakre raden från vänster: Magister Anders Kjellman, ?, ?, Ture Lundh, Lars Bergman, Håkan Renberg, ?, Marianne Karlsson, Solveig Svärd.
Rad 2 från vänster: Dan Lundberg, Håkan Ericksson, Krister Herluffson, ?, Gerd Stenberg, Gunn Nilsson, Åsa Andersson, Gunbritt Backman, Elisabet Sundqvist.
Rad 3 från vänster: Birgitt Isaksson, Kerstin Sandbladh, Christine Öberg, Ulla-Britt Ericksson, Yvonne Karlsson, Ulla Pettersson, ?.
Främre raden från vänster: Kenneth Johansson, Per-Ingvar Lindberg, Lennart Hallberg, Sören Burström, Torsten Ohlsson.

Det är namn som Torsten minns från skolkortet.


Klass 7 år 1961/1962 insänt av Torsten Ohlsson

 


Klassfoto ca 1966 insänt av Bo Andersson

Översta raden fr.v: Stefan Larsson, Ralf Stenberg, Mikael Sjöström, Lars Lundberg, Kenrick Pettersson, Conny Lagerskog
Mellanraden: Gun Lundström, Inger Bergman, Annelie Näslund, Ingrid Forsmark, Britta Andersson
Främre raden: Stefan Grahm, Arne Asplund, Bo Andersson, Christer Edlund, Ulf Berglund

Klass7 Bredsels skola 1954 insänt av Göran Öhman Gävle.

Från vänster bakre raden: Lärare Bernt Herlufson, Ebbe Sundkvist, Sören Holmberg, Torgny Lundberg, Tommy Nilsson, Ture Lundberg,, Torbjörn Karlson
Mittre raden: Sune Eriksson, Hans Vesterlund, Göran Öhman, Bo lundberg, Gottner Erikson, Torgny Nordlund, Sten Dalberg.
Främre raden: Inga Lund, Ingrid Karlson, Ingmari Renberg, Birgitta Lundgren, Ulla Johansson, Siv Petterson, Gunvor Karlson, Pelle Frykvall


Kortet insänt av Göran Öhman (se medföljande text nedan).

Klassfoto 1 klass ? Gamla skolan Vidsel, 1941 ins, Göran Öhman, födelseort Vidsel. Nu Gävlebo sen 1974. Lärare Fr. Erikson. Misstänker att eleverna är detsamma ? som i 7 klass.

Åter bildarkivet