Gammal Vidselsbild

Bakre raden från vänster: Ebbe Sundkvist, Donald Sundkvist, Stig Pettersson.Främre raden: Gun, Ann-Britt och Tord.