Flygfoto över VidselKommentarer inkomna från Agneta Silversparf beträffande ovanstående bild.

1. Emil och Märta Andersson. Emil hade åkeri.

2. Olssons affär, innehavare Anna och Arvid, för övrigt föräldrar till Märta Andersson och Lilly (gift med Göte Sundkvist som övertog affären efter sin svärfar).

3. Sundkvists kafé, Ivar och Helga Sundkvist.

4. Biografen Royal.

5. Shell bensinstation och bilverkstad, Kalle och Syrena Sundkvist.

6. Melker och Svea Lindroth bodde här, och Melkers syster (barnmorskan Elin Lindroth våningen ovanför).

7. Skoaffären, Sven och Karin Sundkvist.

8. Kiosken, Georg Mikaelsson (efter att den flyttats från korsningen till Hapträskvägen och innan den flyttades in i Posthuset).

9. Konsum, där Urban Wikberg var föreståndare och hustrun Maj-Lis arbetade (dom bodde på övre våningen).

10. I detta fina timrade hus (vill jag minnas) bodde Hugo Lundström med sin mamma Frida.

11. Petterssons kafé, innehavare Agnes Pettersson. Hennes man Johan hade åkeri. I lägenheten ovanpå bodde sonen Lennart med fru Kristina och barnen Mona och Kenrick. Huset döptes sedemera till Hvilan.

12. Lastbilsgarage, som hörde till Petterssons åkeri.

13. I det väl dolda huset bakom skoaffären bodde Sigfrid och Ebba Andersson. Hon var svägerska till Agnes Pettersson.

14. Det måste vara gamla Filadelfia.

Kommenterande tillägg av Elvy Backman

15. Tage och Asta Backman med barnen Bert, Elvy, Viveca och Berit. Ernst och Greta Westin med sonen Ove.

16. Gotthard och Berta Eriksson med barnen Roland, Staffan, Gottner, Sune och Ann-Charlotte. Hans och Anna Andersson med barnen Sven-Åke, Sune och Ann-Kristin, eller Bertil och Maja-Lisa Lundström med barnen Gun, Lars och Göran.

17. Holger och Agda Berglund med sönerna Jerry, Willy och Jonny.

18. Gunnar och Anna Nordlund med barnen Eivor och Torgny.

19. Edvin och Göta Bergwall med barnen Else-Britt, Ulla-Britt och Karl-Åke.

20. Harry och Lilly Nord med barnen Elvy och Evald.

21. Henrik och Anna Sundkvist med döttrarna Kristina, Monica och Gunilla.

22. Erik och Bojan Eriksson med barnen Jan och Siv. Konrad och Gullan Eriksson.

23. Hjalmar Nordlund och sonen Sven.

Ytterligare kommentarer av Elvy Backman

Hej!
Den på bild 9 synliga gaveln på det hus nr: 23, som vetter mot ett vitt lågt hus, där bodde en familj som hette Karlsson, mannen hette Valter vad hans fru hette det har jag glömt men deras barn heter Kristina,
Sune och Gunilla.
I det huset helt av björkar dolt, som har fyra små likadana lägenheter, och finns mellan hus nr: 18 och hus nr: 22 på bild nr: 8, men är lite synligt på bild nr: 9, där bodde Sigurd och Märta Bergman och deras barn Birger och Inger.
I det gamla fiadelfia bodde en pastor och hans fru, som jag nu inte minns vad dom hette, men deras dotter heter Kerstin.
Bild 8. Dotter i hus nr: 1 var den Ella, som nu bor i det huset som nu har adress Haradsvägen 1, hennes bröder heter Rolf, Mats och Bo.
Barnen till Lilly och Göte Sundkvist som bodde i hus nr: 2 heter Lilian och Jonas.
Barnen som bodde i hus nr: 3 heter Donald, Ebbe, Krister och Doris.
Barnen som bodde i hus nr: 5 heter Birgit, Barbro, Bertil, Eivor och Henry.
Barnen som bodde i hus nr: 6 heter Kersti och Per-olof.
Barnen som bodde i hus nr: 7 heter Georg, Elisabet och Birger.
Barnen som bodde i hus nr: 13 heter Ulla och Lars.
Sonen till Johan Olofsson han som hade cykel och motorcykel försäljning och verkstad heter Jarl, vad hans mamma hette det har jag glömt.
Med vänliga hälsningar Elvy Backman

Komplettering av Gustav Westerlund
Vill komplettera flygfotobilderna över Vidsel slutet och början -40 / 50 talet

Vid nr 2 bodde övre vån. ägaren av affären Anna Olsson / Nilsson. Lilly o Göte Sundkvist.Bredvid i lilla bostadlängan bodde Gurli och David Öberg
Vid nr 7 Karl Johanssons diversehandel / Sven Sundkvist Skoaffär.
Nr 5 är Vidsels gamla Poststation med fru Enberg som föreståndare och hennes man behjälplig och slöjdlärare . Posten flyttade 1952 till nya lokaler tvärs över vägen Ragnar Olovssons bilverkstad, nuvarande gummiverkstan. Ny föreståndare nu Svea Nilsson och hennes man byggmästare A P Nilsson. Posten flyttade sen till Torget och utökades med personal i samband med Vidsels expansion( RFN.)
Vid 23 Hjalmar Nordlund även dottern Britt sedermera gift med Gösta Rosander.
Vid 11 Petterssons Cafe snett uppåt höger sida vägen syns taket på f.d KarlBomans smedja,sedermera Johan Olofsson cykel o motorcykel försäljning och verkstad, vita huset uppe i backen även deras bostad.Till höger om vita huset ( ej i bild Helmer Sundkvits familj. Forts. på backen bredvid vägen = Clas Forsman och hustru Agdas fam. Skollärarparet Arvid och Ruth Höglund och kronoj. Lundgrens fastighet. Den vita fläcken längre bort = fotbollsplan. ----
Bortom badplatsen Glott en skogsdunge,på andra sidan den finns en vik, sen flera byggnader, det är också den enda plats som heter Vidsel ( se annan redog.) Detta ställe är Kronojägarbostället, slutet -30-52 ? hette kronojägaren Nils Eriksson m. h. och sonen Henry (Obs ej Nils E. i Holmsel.) Vid övre ändan på gärdet brukade midsommarstången resas och dans kring den.
Vid 11 bortre hörnet går en liten väg ned till före detta Vidsels bastu, huset finns ännu kvar, byggår finns på annan plats. Renlighet för befolkningens skolbarn verkade vara lego och kanske behövdes ibland, badade själv här med klassen1946, badmästare Frida Lundström.
Längst uppe i bildens mitt synsVidsels gamla folkskola c:a 30 m till höger finns EFS kapell, barnbespisningen inrymd på baksidan och bl.a serverade Hildur Bergman oss maten.
Högst upp i höger bild syns taket på nya skolan och gymnastiklokalerna m. byggår kanske början 50-talet. I dessa regioner fanns Vägförv.lastbilsgarage o planen för allehanda maskiner.
Vid Hapträskvägens början mitt emot gamla skolan Georg Mikaelsons Kiosk, säljare Gunborg Lundgren.Taxi o Bussåkeriet Abel Engström o.h.Selma., efter Trångfosvägen, mitt emot kapellet och skolan Urmakare Albin Eriksson o.h.småskollärare Ingeborg., Ernst Lundgren o.h. Disa., Kronojägare Adolf Öhman o.h.?, efter Trångf. rakan Leo Grankvist o.h. Beda.,
På backen hög.sida Knut Lindvall o.h. Terese., Karl Grankvist o.h Ruth, Karl Johansson o.h.Hilma, Elof Jakob -son o.h.Ruth.,
Forts från skolan v.s.c:a 250 m. väg ned till älven och forsen., först Helge Granberg o.h.Agnes, nära älven v.s. Sigurd Grankvist och sy.d. Doris o Siv.,
Till h. nära älven Gustav Lundberg o.h. Sofia. Från älvv. mot Trångf. v.s. Bertil Lundberg o.h.Dagmar., Gunnar Lindström o.h. Anny., h.s. Bruno Stenberg o.h.Lisette.--
Slutar här och hoppas att fler äldre och yngre 40-50 talister syns här m. sina minnen från deras tidiga år, vilket gynnar dagens ungdomar som växer upp i Vidsel.--
Elvy Backman och Agneta Silversparf, bra gjort att beskriva så många människor i ditt älvs område.
Hälsning från 30-talisten Gustav Westerlund Älvsbyn

Åter till kommentarer