Eivor Lundströms fotosamling (skyltbilder)

Månadens bild september 2008

1965

 

Åter till månadsbilder