Eivor Lundströms fotosamling (skyltbilder)

Månadens bild september 2006

Gatubild från 1960-talet

 

Åter