Eivor Lundströms fotosamling

Månadens bild september 2002

Konfirmationsgrupp 1963 i EFS-kapellet. Årtalet korrigerat via upplysning från Marianne Karlsson (själv med på bilden!)
Konfirmationsprästen är Komminister Stig Ekelund.

Konfirmanderna identifierade:
Nedre raden från vänster: Marianne Karlsson, Margareta Lundberg, Ingela Johansson, Åsa Andersson, Yvonne Karlsson, Stig Ekelund, Christine Öberg, Kerstin Sandbladh, Ulla Pettersson, Helena Renberg och Marit Karlsson.
Övre raden från vänster: Ulf Karlsson, Christer Herlufsson, Kenneth Johansson, Lars Bergman, Lennart Hallberg, Ulf Öhman, Gerd Stenberg, Sven-åke Westerlund, Birgit Andersson, Håkan Renberg, Sune Eriksson, Assar Larsson och Håkan Eriksson.

Åter