Eivor Lundströms fotosamling

Månadens bild september 2001

Raketuppskjutningsplatsen i Kronogård.

Åter