Eivor Lundströms fotosamling (skyltbilder)

Månadens bild november 2006

Blivande brandman 1963
Enligt uppgift skall det vara Sören Lundh, son till Ivan Lundh.

 

Åter