Eivor Lundströms fotosamling (skyltbilder)

Månadens bild november 2003

Enligt uppgift skall det vara Alf Grankvist på bilden. Årtalet ej fastställt.

 

Åter