Eivor Lundströms fotosamling (skyltbilder)

Månadens bild mars 2007

Skidtävling 1964
Enligt mail från Monica Strömgren (född Ocklind) är det till höger Monica Ocklind och till vänster Greta Öberg (bekräftat av Anna-Greta själv).

 

Åter