Eivor Lundströms fotosamling (skyltbilder)

Månadens bild mars 2006

1963
Information har inkommit beträffande de två flickorna i bakgrunden.
Enligt Lilian Mikaelsson är det Mona Pettersson och Lilian Mikaelsson som står på snöhögen.
Flickan på skidor i förgrunden är dock fortfarande oidentifierad.

 

Åter