Eivor Lundströms fotosamling (skyltbilder)

Månadens bild mars 2004

Vivan Ruong och Johan Bengtsson vigdes i Älvsby kyrka mars 1953

I ett mail 2004-06-16 står följande att läsa:
De är Johan och Vivan Bengtsson, Arjeplog. De var renägare, som följde med hjorden till kusttrakten ofta i Älvsby kommun under vintrarna, där de hyrde in sig i bagarstugor under den tid de befann sig stationärt under någon månads tid. De hade sitt sommarviste vid Blå vägen i närheten av norska gränsen. Det ursprungliga sommarvistet låg i Kroumpa eller Groumpa (lite osäker på stavningen med det låg vid en sjö lite nordväst om Hornavan). Detta sommarviste, som idag ligger under vatten p.g.a. vattenreglering beboddes förr av Johans föräldrar, Anton Bengtsson (kommer inte ihåg vad hans fru hette), Erik och Sara Fjällås samt Hugo Fjällman. Min far - Eric Strömgren gjorde var vinter en hel del affärer med bl a dessa samer, som även blev mycket goda vänner till vår familj. Mina föräldrar var bl a bjudna på bröllopet, som hölls i Älvsbyn omkring 1950.

Johan dog för ett tiotal år sedan i hjärtinfarkt i samband med renflytt utanför Luleå har jag hört.

Med vänlig hälsning
Mats Strömgren

 

Åter