Eivor Lundströms fotosamling

Månadens bild mars 2001

Byggnationer i Vidsel på 1960-talet.
Bilden tagen från en plats omkring Sko-Svens hus. Byggnationen i förgrunden är det sk Konsumhuset,
innan själva Konsum är byggt (hitre gavelns kommande lågdel). I bakgrunden gamla Konsum.
Hör av Er om någon har synpunkter på min tolkning.

Åter