Eivor Lundströms fotosamling (skyltbilder)

Månadens bild maj 2006

Iordningställande av torget 1963

 

Åter