Eivor Lundströms fotosamling

Månadens bild maj 2002

Vidsels frivilliga brandkår på 60-talet ute på övning.

 

Åter