Eivor Lundströms fotosamling

Månadens bild maj 2001

Översiktsbild från åsen mot Flarkvägen - Getstigen.
Tidpunkt 1950 - 60-talet.

Åter