Eivor Lundströms fotosamling (skyltbilder)

Månadens bild juni 2007

Gatubild 1962 Kronovägen. Bilden var spegelvänd från början. Ursäkta!

 

Åter