Eivor Lundströms fotosamling (skyltbilder)

Månadens bild juni 2006

Sko-Sundqvist på 1960-talet

 

Åter