Eivor Lundströms fotosamling (skyltbilder)

Månadens bild juli 2004

 

 

Åter